Vid leverans av flotte och bastu har vi följande krav:

  • Vägen fram till vatten ska vara framkomlig och bärande för en kranbil
  • Flotten monteras ihop på plats, Det behöver vara  en stor yta där både flotte, lastbil och montör får plats.