Läs vår broschyr här:

Broschyr flotte

Flotte med bastu ombord

Bastuflotten går under klassningen båt och är byggd för persontransport. Alla flottar levereras förberedda för motor med motorfäste. De har nosade pontoner och är mycket lätt manövrerade i vatten.

Byggnadslov:

  • För båtklassning krävs att flotten lämnar sin brygga ett par gånger om året.
  • Är flotten förtöjd permanent vid en brygga klassas den som en fast byggnad och är i och med det byggnadslovspliktig.

Allemansrätten säger:

  • Du har rätt att färdas över vatten och tillfälligt lägga till vid en strand utom synhåll för bostäder och markägarens anläggningar. Du har på samma satt rätt att passera på behörigt avstånd. Du ska vårda platsen där du rastat och städa efter dig. Hänsyn är en av de viktigaste principerna. Brygga kan du möjligen använda om du finns i båten och kan flytta den om ägaren begär det. Att använda någon annans brygga tillåts bara i nödfall, om du fått motorstopp eller behöver söka nödhamn. Du har inte rätt att att förtöja båten där du tycker det är lämpligt.

Konstruktion av flotte:

Pontonerna är tillverkade i polyten HD fyllda med cellplast. Pontonerna är CE godkända. Allt virke i flotten är limträ, tryckimpregnerat eller behandlat med järnvitriol.

Ram på flotten : Limträ klass GL 40 S

Trall på flotten: Limträ GL 24 H

 

Flotten försäkras hos EIS Scandinavia